Saradnja sa roditeljima

Porodica kao primarni i najvažniji vaspitač dece je od rođenja uključena u razvoj i učenje deteta..

Vodeći se Osnovama „Godine uzleta“ razvija se program kojim se daje prostor za učešće porodice i uvažavanje mišljenja, predloga, sugestija i komentara roditelja što u narednom periodu želimo da podstaknemo. Podržava se aktivno učešće porodice, roditelja u neposredan život i rad vrtića, uz poštovanje i prilagođavanje potreba i mogućnosti roditelja.

Vaspitač sarađuje sa roditeljima na svakodnevnom nivou, na sastancima, indidivualnim susretima, grupnim susretima.

Porodica se upoznaje sa koncepcijama programa i kroz pisane informacije, plakate, postere, vizuelnih oznaka.

Uključivanje porodice kroz roditeljske sastanke, časopis, kreiranje poseta, štampanih i video materijala u kojima se  roditelji pozivaju na učešće.  Pripremljeni su flajeri/ informatori o procesu adaptacije, o  Novim Osnovama „Godine uzleta“, upitnici, ankete.

Organizuju se izleti, šetnje, kulturni događaji koji pružaju mogućnost druženja i razvijanja odnosa između samih porodica i roditelja i praktičara. Individualni razgovori i podrška roditelja kako od strane vaspitača medicinske sestre vaspitača i stručnih saradnika, porodici su na raspolaganju svakodnevno.

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Video

Komentari