Saradnja sa društvenom sredinom

Dobro organizovana saradnja sa društvenom sredinom nastaviće da bogati ostvarivanje vaspitno obrazovnog rada i pružiti mnoštvo raznovrsnih sadržaja kako bi se obogatila socijalna i saznajna iskustva dece.

Osnovni zadaci u saradnji sa društvenom sredinom u toku radne godine su korišćenje svih raspoloživih resursa u lokalnoj sredini za aktivnost dece (lokalno okruženje kao mesto za učenje, igru i aktivnosti)

Saradnja sa društvenom sredinom biće realizovana na tri nivoa:

- na nivou Ustanove

- na nivou objekata

- na nivou vaspitnih grupa 

U školskoj 2020/2021.godini planira se:

Ukoliko uslovi to budu dozvoljavali i način na koji će biti moguće, ostvariće se i:

- Saradnja sa muzičkom školom Amadeus

- Saradnja sa Kreativnim centrom

- Saradnja sa Osnovnom školom

- Radionice u okviru organizacije Opštine Novi Beograd

- Odlazak u bioskop za vreme dečijeg filmskog festivala

- Poseta salašu

- Poseta muzejima

- Saradnja sa konjičkim klubom „Starčevac“

- Saradnja sa medijima na promovisanju predškolske ustanove

- Saradnja sa centrom za decu bez roditeljskog staranja.

- Rekreativna nastava na planini

- Saradnja sa Osnovnom školom

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Video

Komentari