PROGRAM ZA ŠKOLSKU 2018-2019 GODINU

Godišnja tema „Tajne velikih umetnika“


Plan i program rada Predškolske Ustanove za 2018/19. godinu svoje osnove zasnivaće na procesu samovredovanja (analizi i proceni efekata programskih aktivnosti realizovanih u proteklom periodu), kao koncepta unapređenja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada i preventivno zdravstvene zaštite Ustanove.

Posmatrajući i prateći potrebe i interesovanja dece i porodice realizovaćemo vaspitno - obrazovni rad i negu, osmišljavati sadržaje i oblike rada i ostvarivati kvalitetnu i kontinuiranu saradnju.

Tokom 2018/2019. godine vaspitno – obrazovni rad biće realizovan kroz mnoštvo aktivnosti koje pružaju slobodu izražavanja kroz umetnost.

Koncept umetnosti biće zasnovan na procesu koji ne sadrži planirani proizvod i ne podrazumeva postojanje uzorka koji treba kopirati već je spontane i otvorene prirode sa nedefinisanim krajnjim ishodom.

Deca uče da razmišljaju i veruju sopstvenoj mašti, da koriste sopstvene ideje i da sami rešavaju probleme.Ohrabrujući decu da eksperimentišu i upuštaju u isprobavanje novina u toku samog kreativnog procesa omogućićemo im da razviju inventivnost kao apsolutno dragocenu sposobnost za budući život.

Organizovaćemo raznovrsne umetničke aktivnosti koje pomažu u najširem smislu od stimulisanja čula i sticanja samopouzdanja, do razvoja socijalnih sposobnosti kao i sposobnost za rešavanje problema, neograničene mogućnosti u traženju načina da izraze sebe.

U isto vreme koncepcija programa podrazumeva i socijalni okvir koji kreira socijalne interakcije na kvalitetan način.

Planirano je formiranje zajedničkog centra u prostoru igraonice vrtića u vidu ateljea pod nazivom „Riznica umetnosti“.Atelje će biti mesto gde će se zajednički realizovati mnoge aktivnosti i ostvariti saradnja kako među decom istog i različitog uzrasta tako i sa odraslima uključujući učešće roditelja. Materijali i sredstva ponuđena svoj deci prilagođeni uzrasnim mogućnostima, interesovanjima i potrebama. Učešće u radu slobodno, mogućnost nastavljanja započetog rada, rad više dana, predlaganje tema i materijala kojima bi voleli da se bave i istražuju. Deca će biti uključena u odlučivanju i oplemenjivanju prostora.U ateljeu mesec septembar započinjemo likovnim stvaralaštvom i igrama opuštanja i relaksacije, a planirano je istraživanje i povezivanje sa drugim stvaralačkih disciplinama: plesom,pozorištem, muzikom, naukom koji će postepeno otvarati nove mogućnosti.

 

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari

Jelovnik