Dodatne aktivnosti

RAD SA LOGOPEDOM

U cilju prevencije i dijagnostike govorno-jezičkih poremećaja, kao i stimulacije istih u vrtiću radi logoped, koji je zaposlen na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora.Tretmani se obavljaju dva puta nedeljno, a ako postoji potreba i češće.

ŠKOLICA SPORTA - profesor fizičkog vaspitanja

U cilju poboljšanja koordinacije i stvaranja odlične baze za kasnije bavljenje bilo kojom granom sporta, kao i u cilju jačanja muskulature i pravilnim izvođenjem vežbi Predškolska Ustanova RSD Bajka sarađuje profesorom fizičkog vaspitanja koji dva puta nedeljno dolazi u naš vrtić.

ŠKOLICA GLUME

Od izuzetnog značaja u radu sa decom je obrada sadržaja uz učešće dramskih elemenata. Ključ uspeha pripovedanja deci je da budu aktivno uključena čineći da se osećaju kao deo procesa pripovedanja ili akter priče. Ovakva vrsta iskustvenog, zabavnog učenja je od velike važnosti za dečije dugoročno obrazovanje i svestrani razvoj. Glumica Sanja dolazi dva puta nedeljno u naš vrtić.

ENGLESKI JEZIK

U cilju prihvatanja novih saznanja i aktiviranja intelektualnih sposobnosti dece na svim uzrastima nudimo Vam mogućnost usvajanja engleskog jezika na način koji ohrabruje zabavu i angažovanje dece. Engleski jezik je u prostorijama našeg vrtića organizovan tri puta nedeljno, a sa decom će raditi diplomirani filolog Jovana Jevtović.

 

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari