POSETE

Planirane posete i saradnja u školskoj 2018/2019.god.
-Saradnja sa kulturnim institucijama (Biblioteka, pozorišta, Muzej...)
- Saradnja sa Zdravstvenim ustanovama
- Radionice „Zdravo dete“
- Naučni centri
- Sportskim savezima i udruženjima- Sport za decu
- Saradnja sa muzičkom školom Amadeus
- Saradnja sa Kreativnim centrom
- Saradnja sa Osnovnom školom
- Radionice u okviru organizacije Opštine Novi Beograd
-Odlazak u bioskop za vreme dečijeg filmskog festivala
-Poseta salašu
-Poseta muzejima
-Saradnja sa medijima na promovisanju predškolske ustanove
-Saradnja sa centrom za decu bez roditeljskog staranja.

 

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari

Jelovnik